Načítám data, chvilku strpení...

Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko

Objednatel: Dobrovolný svazek
obcí mikroregionu Frýdlantsko
Nám. T. G. Masaryka 37
464 01 Frýdlant
Zhotovitel: Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., Praha 5 Nábřežní 4
SWECO Hydroprojekt a.s.
Praha 4 Táborská 31

Vítáme Vás na prezentaci našeho projektu, jež se zabývá protipovodňovou ochranou v mikroregionu Frýdlantsko. Pro rychlou a správnou prezentaci doporučujeme používat prohlížeč nejlépe Google Chrome nebo případně Mozilla Firefox. MS Internet Explorer je při zobrazování pomalejší a nemusí v něm vždy fungovat správně všechny funkce. Za tento problém se omlouváme. S pozdravem tvůrci projektu.

Pro pokračování kliknětě na jednu z následujících voleb

Spustit plnou verziSpustí kompletní stránky se všemi podkladovými mapami

Spustit omezenouOmezená volba podkladových mapových vrstev, jinak vše funkční

Spustit bez mapMenu s textovými zprávami (výstupy projektu) ke stažení (bez zobrazení mapového okna)

Pro zvětšení stránek použijte ctrl+kolečko myši :o)

Zde se zobrazuje název a identifikátor opatření, jež se nachází zrovna pod kurzorem myši!
Kontakty:
Zhotovitel - Ing. K. Hánová  (hanova@vrv.cz, 257 110 277),  Ing. J. Řeháková  (rehakovaj@vrv.cz) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Objednatel - Vladimír Stříbrný  (hermanice@volny.cz, tel.: 482 317 119) Mikroregion Frydlantsko
Stránky jsou optimalizovány na Google Chrome (42.0.2311.90 m), Mozilla Firefox (36.0.4), IE (11.0)
Vytvořeno 10.4.2015   |  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov
Grafický design - Ing.Robin Hála